Pripravujeme...

Zariadenie na kombinované snímanie fluorescenčného, luminescenčného signálu v kombinácii s mikro CT

Zariadenie na kombinované snímanie fluorescenčného, luminescenčného signálu v kombinácii s mikro CT