Pripravujeme...

Kontakt

OSPITA INVEST, a.s.

Röntgenova 26,
851 01 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

telefón: +421 2 32782491
e-mail: office@ospita.sk
 
IČO: 46 755 080 
DIČ: 2023580130
 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:  2920884506/1100
 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, Vl. č. 5573/B