Pripravujeme...

Inovácie

Inovácie

  • Inovácie v oblasti vedy a výskumu
  • Dodávka vedeckých a medicínskych prístrojov a zariadení
  • Vypracovanie odhadu cien a znaleckých posudkov
  • Analýza potrieb výskumu pre špecifikáciu parametrov vedeckých prístrojov